Atm Consulting Anna Tomczyk

Kontakt email, www
Ul. Santocka 44 71
71-071 Słowieńsko , woj. Zachodniopomorskie

Domy mediowe

Specjalizacje:

  • Domy mediowe

O nas

OfertaProwadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.Prowadzenie książki przychodów i rozchodów.Sporządzanie listy płac oraz rozliczeń z ZUS - A1Sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zyskówi strat, informacja dodatkowa).korzystanie z usług kancelaryjnych.Ceny naszych usług zależą od wielu różnych czynników m.in. rodzajuewidencji księgowych, ilości dokumentów, wielkości zatrudnienia,specyfikacji działalności firmy, a w przypadku ekspertyztechnicznych od przedmiotu i zakresu realizowanych zadań. Cenyustalane są indywidualnie z klientem oraz podlegają negocjacjom.Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć na pomoc wrejestracji podmiotu. Gorąco zachęcamy do bezpośredniej rozmowy w siedzibie naszejfirmy. Chcąc poznać cenę dla konkretnego podmiotu prosimy owysłanie mailem atm@atmconsulting.pl zapytaniaofertowego.